NY

Goto main content
Logo-banner
L1024764

Hva betyr usikkerhet i fiskerirådgivingen for deg som fisker? Åpent møte på Myre 31. jan.

Tirsdag 31. januar presenterer Havforskningsinstituttet presenterer REDUS-prosjektet og inviterer til diskusjon rundt usikkerheten knyttet til fiskeri-forskning og rådgiving. Møtet finner sted på Myre i Øksnes kommune (Vesterålen)
Published 12.01.2017 - Updated 27.01.2017

 
Møtet begynner kl 18:00 og varer til 21:00, men de som ønsker kan møte opp på kaia ved Myre Fiskemottak for en uformell samtale. Videre arrangerer vi felles skreimiddag på Myre Kysthotell kl 17:00
 

Agenda 

Aktiviteter før møtestart:

16:00     Rundtur og uformelle diskusjoner på Myre fiskemottak

17:00     Felles skrei-middag, Myre Kysthotell         

 

Møte:

18:00     Åpning av møtet (ordfører) 

18:10     Hvordan kan vi måle usikkerhet, hvordan kan denne kommuniseres. Kan den reduseres? Innledning til REDUS av Erik Olsen 

18:20     FISKERNES PERSPEKTIV 

  • Hva betyr usikkerhet for fiskerne? Hva er viktigst? Kortsiktig? Langsiktig? 
  • Hva slags usikkerhet er interessant? Alle detaljene? Overordnet nivå? 
  • Hvordan kan fiskerne bidra til å redusere usikkerheten? 

19:15     KAFFEPAUSE

19:30     FORSKERNE FORTELLER OG VI DISKUTERER 

  • Tokt, ekkolodd og sonar: kan vi stole på de? 
  • Fangststatistikken: den viktigste brikken i å beregne størrelsen på bestanden. Er den korrekt? 
  • Langsiktig forvaltning krever strategier, men er de til å stole på? 
  • Bestandstabellen? Hvilken nytte kan fiskerne ha av den? 

20:30     Avsluttende diskusjon 

21:00     Møteslutt 

 

 
Møtet er åpent for alle, men hvis du ønsker å bli med på fellesmiddagen kl. 17.00, meld deg på med e-post til eriko@imr.no innen 20. januar.