NY

Goto main content
Logo-banner

News archive

HH i solnedgang
Published 17.10.2016 - Updated 17.10.2016

Interesting finds ready for analysis

Cruise diary: On 16 September we set foot on land for the first time in two weeks. This marked the end of this year’s SI_ARCTIC survey. Nineteen scientists had surveyed the ecosystem “from physics to whale” in the area west and north of Svalbard. This cruise was the third in as many years, and the data will be used to analyse relationships in the ecosystem.

Read more
Haakjerring i vannet
Published 23.09.2015 - Updated 23.09.2015

Hunting a giant Arctic fish

In recent weeks, the Institute of Marine Research (IMR) has put considerable effort into the annual Arctic Ocean survey in the area north of Svalbard. With RV “Helmer Hanssen” as the platform, the marine ecosystem was upended and samples and measurements were taken of everything from the chemical composition of microscopic amphipods to jellyfish, fish fry and larger fish such as cod and redfish.

Read more
#1 cod generalist fish moving poleward
Published 15.09.2015 - Updated 15.09.2015

Sources of uncertainties in cod distribution models

Danish and Swiss climatologists didn't check capture data and predicted that the cod would find good living conditions in the Barents Sea close to the turn of the century. Norwegian and Russian marine scientists answered that the cod is already there.

Read more
Vortekjeks, 16 x 9
Published 15.09.2015 - Updated 15.09.2015

Fish diversity north of Svalbard

Cruise diary: The oceans are full of fish. With nearly 35.000 species described all over the world, fish are the most diversified group of vertebrates. The finding of a new undescribed species is still not a past activity for researchers working in fish systematics; about 200–300 new species are described yearly in the world.

Read more
Helmer Hanssen, skraa bakfra, nett
Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015

Islagt hav trenger ikke være kaldt (oppsummering av SI_ARCTIC-toktet 2014)

Mye is på havoverflaten trenger ikke bety at det er kaldt hav. Nord for Svalbard så vi is og smeltevann på havflaten, mens vi målte sju varmegrader på 30 meters dyp. Under det første toktet i prosjektet SI-Arktis var torsken den fiskearten som ble fanget flest steder. Mellom de isfrie områdene i Framstredet og de isdekkete områdene nord av Svalbard var det tydelige forskjeller i arter og mengde plankton, fisk og sjøpattedyr.

Read more
Blaakval
Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015

Hval, sel, sjøfugl og isbjørn (toktdagbok 2014)

På vår vei gjennom isen har vi sett mye hval. Spesielt blåhvalen, den største av dem alle og som kan bli inntil 30 m lang, er det mye av i år. På de åtte dagene vi nå har vært ute har det blir registrert hele 25 eksemplarer av denne kjempen. Dessuten har vi så langt (per 26. aug) observert 15 vågehval, 17 finnhval, tre knølhval, én spermhval og 52 kvitnos.

Read more
HH traaler i isen
Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015

Tråling i isen (toktdagbok 2014)

"Helmer Hanssen" er det eneste norske forskningsfartøyet som kan tråle i delvis isdekket hav, så dette er ikke noe vi pleier å gjøre på toktene våre. En stor utfordring med å tråle i isen er å unngå is i trålen.

Read more
Toktkart 190814, lite
Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015

Framstredet er nøkkelen til Polhavet (toktdagbok 2014)

Området vest av Svalbard heter Framstredet, og det er i dette området hovedinnstrømmingen av varmt Atlanterhavsvann fra Norskehavet til Polhavet finner sted. Denne innstrømmingen fører med seg varme, fiskelarver og plankton til Polhavet. For å forstå hvilke endringer som kan finne sted i Polhavet er det derfor viktig å vite hvordan forholdene er i Framstredet.

Read more
isgaende fartoy april 2013
Published 01.07.2015 - Updated 01.07.2015

Penger til å utforske Polhavet:

Havforskingsinstituttet har fått 25 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utforske økosystemet i Polhavet. Blant annet skal det gjennomføres et grunnleggende tokt i 2017 med ”Kronprins Haakon”.

Read more